Males herbes dins i fòra del carril bici

0

Normalment les falles són un fidel reflex de la crítica ciutadana als fets que es produïxen en la nostra ciutat o en el restant del món. Enguany, he pogut vore en estes encara calentes cendres de les festes d’enguany alguna interpretació satírica i en extraordinari humor sobre el desolat, buit i problemàtic carril bici impost sense orde ni concert pel Sr. Grezzi en connivència en la nostra màxima autoritat municipal, el Sr. Ribó.
Recorde un verset plantat sobre un carril bici ple de cactus que dia:

Entre Grezzi i Joan Ribó el fotre-nos és un vici, i han fet un caos de colló en un desert carril bici.

Vaja de bestreta el meu recolzament ad este mig de transport i enveja a les ciutats, poques, pero alguna hi ha, en les que la seua utilisació s’ha fet pràctica habitual entre els seus ciutadans. Com tots saben no ocorre aixina en Valéncia, encara que també estic d’acort en que seria convenient educar a la nostra població per a que, poc a poc, els vehículs a motor foren desplaçats per unes bicicletes que feren més saludable el nostre més que malat mig ambient; això a banda dels beneficis per a la salut dels seus usuaris.

Fins ahí tot normal, tot de categoria, a no ser clar està que les coses es facen sense pensar en les conseqüències, que per atre costat són més previsibles, ¿A quina ment maravellosa se li ocorre disminuir una ronda de una ciutat de quatre carrils a dos, sense fer abans un estudi previ en el qual se prevea l’impacte en la circulació i la seua solució alternativa al mateix? Resposta: Al Sr. Grezzi i al Sr. Ribó. Parlem evidentment de la ronda pero, en veritat, este caos s’ha produït en pràcticament tota la ciutat.

Malauradament els emboços en la circulació que abans eren esporàdics ara són pràcticament a diari, lo que supon un índex de contaminació tant mig ambiental com acústic infinitament superior al trànsit fluït de vehículs. Mentrimentres les grans ciutat intenten crear rondes precisament per ad això en nostra volguda Valéncia les taponem, malbaratem els diners públics i lo pijor: Tenim un desert carril bici, lluent i molt bonico, pero desert.

¿Cóm som capaços de deixar que una persona com el Sr. Grezzi, qui en el seu currículum consta com a únic mèrit ser activiste ecològic, manifestant professional, malbarate els nostres diners i faça que la ciutat de la llum i de l’olor a flor passe a se una ciutat gris i en pudor a gasolina.

Recorda que per a rets socials em creat, el hastag #esperitdevinatea per a, com el bon jurat naixcut en Morella, reclamar la dignitat que mai haguérem d’haver permés que se nos arrebatara.

Miquelo García Maldonado
Membre Coalició En Positiu

Comments

comments

Comparte.