Reivindique el dret a ser hetero

0

Fa un temps, l’Ajuntament de Valéncia penjà de les seues finestres una bandera homosexual, la coneguda com la bandera multicolor, que representa a tots els homosexuals, (hòmens i dònes) i ara, ha fet lo mateix l’Excelentíssima Diputació de Valéncia.

Això em porta al cap varies coses, i cap d’elles bones.
A vore, un estament públic en la frontera de l’edifici que ho acull, no pot, no deu ficar cap símbol que encara que siga correcte, no represente a totes les persones d’eixe municipi, regió, comarca… puix un edifici públic, com és el de la Diputació i més encara com ho és el de l’Ajuntament, és la casa de totes les persones d’eixe municipi, i en este cas, la casa de tots els valencians, i tots els valencians mos hem de sentir identificats en els símbols que mostre públicament.

I evidentment, en el cas que mos ocupa, tots els valencians no som homosexuals, i en qui escriu estes llínies tenim la prova. Per lo tant la bandera multicolor no em representa gens ni miqueta, puix no es correspon en la meua orientació sexual i per tal motiu em sent discriminat per l’Ajuntament i per la Diputació.

Els recorde ad estos dos ents públics que ademés de la bandera multicolor que representa als homosexuals, també existixen les banderes que representen als heterosexuals, als bisexuals, als asexuals, als pansexuals i als demisexuals i segurament em deixe alguna, i que si en un moment donat, ya siga per afany electoraliste o a soles per crear polèmica que allunte a la gent dels verdaders problemes que té la nostra terra, fica la bandera homosexual, deuria de ficar també totes les banderes possibles que identifiquen a totes les orientacions sexuals.

Pero ara be, una vegada dit això, en lo que moltes persones estareu d’acort, he de dir que ni ficant els ents públics en les seues fronteres totes les banderes que identifiquen totes les orientacions sexuals, estaria d’acort, puix un ent públic no deu entrar públicament en estos temes socials, ya té prou l’Ajuntament en obrar recte i fer les coses que calguen fer per al municipi, que no és prohibir aparcar de nit en el carril bus, ni tallar mils d’arbres, ni ofegar a les falles, ni llevar-li les subvencions a les nostres entitats, ni fer carrils bici per tot arreu… sino fer una bona política per a que Valéncia torne a ser lo que mai deuria haver deixat de ser… i deixar-se de crear polèmiques inútils que no mos conduïxen a cap lloc.

Ademés, vore penjades les banderes homosexuals, em recorda moltíssim a l’adoctrinament que el Tercer Reich utilisava penjant banderes jagants en l’esvàstica, puix a força de que la gent veu una cosa, parla d’ella, polemisa sobre ella… s’oblida de les coses realment importants, que en este cas, no és saber si este o aquella són homosexuals. A una persona no se l’ha de medir o valorar per la seua orientació sexual, sino per la seua valia com persona i com bon professional en el seu camp de treball. I en este últim aspecte l’actual Ajuntament deixa molt que desijar.

Més li caldria a les nostres institucions públiques, Ajuntament, Diputació i Generalitat, que començaren a fer una bona política per a Valéncia, i no a soles polemisar en la sexualitat, impondre lleis ortogràfiques que no són recolzades pel poble, manar a pastar fanc tot lo que té relació directa o indirecta en l’iglésia, o intentar que una “Magas” (Magues en valencià) creen una nova tradició.

A Valéncia li cal una bona política agrària, industrial, social, cultural, peixquera, ganadera… i no pallassades o polèmiques.

És per tal motiu que en el dia de hui i sabent lo que penja en la frontera de la Diputació, que reivindique el meu dret a ser heterosexual i solicite a tots els ents públics, que mai no tornen a ficar cap bandera en este sentit, ¡mai!

L’amor és lliure, pero cadascú el seu i en sa casa, no penjat en les fronteres dels estaments públics.

Joan Benet Rodríguez i Manzanares.

Comments

comments

Comparte.